29.08.2010

Eg e' fuggl eg!

O store Bergen har jo fått ny O store Bybane. Høyrd om den? Vogner som kræsjar både med kvarandre, sporvekslar og bilar allereie før den er komen i drift, og passasjerar som klikkar i vinkel både på kvarandre og på sjåførar fordi vognene er for få og stoppetida er for kort, betalingssystetmet er vanskeleg og dei kjem like mykje for seint til jobben som dei gjorde når dei tok bussen.

Alle til lags kan ingjen gjera. I alle fall ikkje når det kjem til bergenserar. 

Men kva gjer ein for å gjere forståinga for dette nye o store bybanesystemet lettare? Jo, ein tek to gamle avdanka heltar, ein frå barne-tv og ein som skulle ha vore i barne-tv, og let dei gjennom bilder og lyd forklare alt slik at sjølv molletne kanarifuglar forstår det. Møt dei nye bestekompisane Herman og Gullars. 

Ingen kommentarer: