04.12.2010

Allereie desember, sa du....?

Laber oppdateringsfrekvens hos dei nesten vaksne damene for tida. Eg for min del kan ikkje anna enn skulde på mange ubetalte jobbar og stort pensum. Og lite kreativitet. 

For å bøte på skadene postar eg årets vakraste julelåt, med den nydelege og karakteristiske Coldplay-sounden. (Eg har prøvd å finne eit godt norsk synonym for sound, men enno ikkje funne det. Hjelp meg om du kan.)



Ikkje julete nok, meiner du? Vel, den er julete nok for meg. Lenge leve Coldplay! Og la det kome eit album snart, ver so snill.