21.09.2009

Ny utfordring til :janne!

Eg drista meg til å kome med ei ny utfordring.

:janne, du skal stadfeste dagen din med tekst og bilder.
Du kan velge kva dag du vil i veka, men må vere på ein kvardag.
Det skal takast bilde minst ein gong annakvar time, mellom kl 9 og 19.
Altso f.eks. klokkesletta 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19.

Lukke til!

Ingen kommentarer: