22.10.2008

:bente gjer :janne ei utfordring

Eg ønska å gje :janne ei utfordring!

I morgen, el. fredag skal dagen dokumenterast med bilder som skal postast på bloggen.
Bildene skal vere med MAX 2t mellom. Utfordringa starta kl 9. Og avsluttast kl 18.
Bildene m/ tekst og gode forklaringa må vere ute på bloggen innan dagen er over.

Tar du den?

Ingen kommentarer: