10.11.2007

Frå syntaks til latte

Kva gjer ein når ein har sett av heile laurdagen til eksamenslesing, men ein god kamerat (som ein ser so altfor sjeldan) ringjer og seier han har tid å slå ihjel?
Eksamenar kan kontast. Det kan ikkje vennskap.

Ingen kommentarer: