15.02.2010

mandag [måndag] m1 (norr mánadagr, etter lat. dies lunae 'månens dag') første dag i uka blåm- / de kommer (på) m- / m- morgen, ettermiddag / hele m-en satt vi på toget / sist m- / forrige, neste m- / m-er, om m-ene går jeg på kurs / m- etter jul / det er møte (annen)hver m- / m- 4. august / 1 mai faller på en m-


Ingen kommentarer: