18.11.2008

Pust inn. Pust ut. Gjenta ved behov.

Og plutseleg var vi komne til den 18.! Skremande!

Skremande fordi:

* det er 10 dagar igjen til eksamen
* det er 5 veker igjen til julaftan
* det er 3 dagar til oppgåveinnlevering
* eg har glatt hoppa over 6 lesedagar på min heim-å-stikke-fingeren-i-jorda-opp-til-albogen-ferie, noko som eg no ser (jf pkt 1) ikkje kjem til å slå heldig ut
* det er 4 dagar til eg skal holde ei herrenes tale som eg ikkje har skrive endå
* eg veit at eg ikkje kjem til å utnytte dei 10 dagane fram til eksamen slik eg burde

Lister verkar alltid beroligande på meg i stressande og skremande tider. Difor, her er :janne sin to-do-liste dei neste ti dagane:

* lese indre og ytre språkhistorie, morfologi, syntaks, fonologi og norrønt og helst kunne det utanat
* skrive og levere ei semesteroppgåve før fredag
* skrive ei herrenes tale og oppføre meg ikkje-nevrotisk på eit julebord
* kontrollere eksamenspanikken
* opprettholde ein normal psykisk balanse (ser den kjem til å bli tricky)
* gå på 4 forelesingar
* sove, ete, dusje (dette punktet kan evt. sløyfast)

Endå har eg ikkje teke med i vurderinga at mi kjære maskin (hjerte) oppfører seg nett slik ho gjorde før eg sende ho vekk på ein fire vekers helsefarm hos midtre nordfjord sin beste (?) datadoktor. Gunstig? Nei. (Veit kvar han bur.)

Eit anna aspekt som eg ser no, er at lister ikkje verkar beroligande på meg lenger. Crap...

Ingen kommentarer: