11.04.2008

Fredag!

Oppgåva er levert, årets fyrste ute-McFlurry er innteken ilag med medstudine A, sola skin innimellom, eg har gjort mine venlege plikter og eg skal på Dagfinn Lyngbø-show ikveld.

Juhuu! :D

Innimellom alt dette jobbar eg hardt med å fortrenge at eg helst bør skrive ei anna oppgåve i løpet av neste veke... Men det er trass alt ikkje helg meir enn ein gong i veka.

Hav av tid.

Ingen kommentarer: